Jiu- jitsu

Jiu- jitsu szakosztály

Elnök neve: Kovács Károly alez.

Elérhetősége: 06 30 20 30 438

jitsukovi@gmail.com

Tagok köre: felnőttek , hallgatók

Szakosztály leírása: 

Azt gondolom, hogy a Jiu –Jitsu jellemzése nem vonatkozhat a szó szerinti
leírására, hanem képviselnie illik az akadémia gondolkodását is erről
A Jiu- Jitsu leirat és helyes kifejezés az egyik legvitatottabb kérdés. Szó szerinti fordításban a lágy
művészet kifejezés terjedt el a leg elfogadottabban. Mivel eredete a múlt homályába vész és nincsen
olyan ryu – iskola,amelyhez az eredet köthető ,ezért a rendszer elgondolást célszerű használni. A Jiu
– Jitsu elnevezést számos más előzte meg – wajutsu, kumi uchi, hakuda , stb. A Jiu – jitsu latin betűs
leirata önmagában is számos változatban létezik, köszönhetően a többszöri fordításoknak, valamint a
különböző szervezetek önmaguk elkülönítésekor használt betű változatai. A kezdetben használt
Hepburn leirat is sok értelmezésen ment át. Mi a jiu-jitsu leiratot használjuk.
A jitsu azonban ettől függetlenedve maradjon számunkra az,ami.
Az általunk tehát Jiu – Jitsunak nevezett rendszert katonai kiképzésnek tekinthetjük. Katonák
oktattak katonáknakat és mindig az adott katonai populáció vagy klán sajátosságainak és céljainak
megfelelően.. A jiu –jitsu technikái az évszázadok háborús tapasztalatai alapján alakultak ki.
Művelőinek a szamurájoknak egyetlen dolguk volt : a harc és az arra való felkészülés.
A Jitsura is természetesen hatással voltak a különböző idegen nemzetek harci módszerei,mint a kínai
kempo ,de a Jitsu maga is mint egy ősfa meghozta a saját hajtásait,ha csak a teljesség igénye nélkül is
tekintve – Wado ryu karate vagy az Aikido ,Judo , hogy csak a legismertebbeket említsük, hiszen
alapítóik Jitsu metsrek voltak, illetve közel álltak hozzá. Azonban ezek már csak a Jitsu technikai
rendszerének egy – egy szegmensét emelték ki, azt fejlesztették. Bár minden Budo stílus felsorolja
rendszerében a technikák szerves egységét, mégis azt kell mondanunk, hogy a gyakorlatban azokat a
fő szegmensen kívül nem vagy csak alig gyakorolják. Ennek oka talán a versenyek szabályai vagy a
látványos haladás érdekében elhanyagolt alaposság lehet.
A Jiu –Jitsu úgy szellemiségében ,mint technikai rendszerében olyan komplex egységben maradt, ahol
sem a technikák gyakorlásából sem a szellemi oktatásból el nem vett semmit. Ezért szoktam a Jitsut
az élet komplexitásához hasonlítani. A bennünket körülvevő világból sem hiányozhatnak a színek
,állatok, emberek, tárgyak és elemek. Ugyanúgy ha bármit elvennénk ,nem gyakorolnánk a
technikai rendszreket egységként , nem foglalkoznánk a szellemi megerősítéssel a jitsuban az olyan
,mintha elvennénk a fákat ,aztán a házakat és egyre kevésbé hasonlítana már arra a földre, ahol jól
érezzük magunkat.
A jitsut ,tehát át kell élni, élni kell vele. A jitsu a napi higiénia és kultúra része. Csak akkor működik ,
ha áthat, átitat.
Mondják, hogy nyelvében él a nemzet. A Jitsu is élő rendszer. Állandóan formálódik, alakul. Kialakul
európai és amerikai arculata is ,ami nem baj. Azonban nem szabad elfelejteni,honnan származik,mire
alapult. Ezért mi itt az akadémián olyan utat járunk, aminek alapja a hatalmas földrajzi távolság
ellenére is az eredetkutatás és európai felfogáshoz való legharmónikusabb felfogástársítás. Mondják,hogy a Jiu – Jitsu állandó útkeresés ,de mi emellett, hogy az Akadémia is nyitott erre ,mégis magában
hordja azt a veszélyt, hogy mindig az új felé fordulunk, de nem mélyülünk el a saját
,,tudományunkban…
Ezért a kezdők alapozó évei után a haladók a szamuráj fegyverek használatával értik meg az addig
tanultakat, így ezek oktatása rendszerünk szerves része, ezért megalapozott a véleményünk, hogy a
tradicionális jitsu felfogást és oktatást preferáljuk, még akkor is, ha kulturális és földrajzi
távolságunkat tekintve ez egy idegen közegben elég nehéz.

 Edzések: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Honvédtisztképző Kar. 1011 Hungária krt -9-11
44 es épület Közelharc szaktanterem, minden pénteken 17. 30 – 19.00